Tung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hera

• Địa chỉ: 70 đường N1, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: 01663997777

• Email: info@heracenter.com

• Website: http://heracenter.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://hercenter.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/trungtamtieccuoiHera

• 70 đường N1, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01663997777